Kde: Trafo Gallery, Holešovická tržnice hala 14, Praha 7
Kdy: 2. listopadu – 30. prosince 2018

Dejte mi pevný bod a já pohnu zeměkoulí… Výtvarník Jan Kaláb byl dlouho známý pod svou pouliční přezdívkou Point, neboli Bod. Možná nepohnul zeměkoulí, ale určitě srdci noha kolemjdoucích, kteří snad ocenili, že se nějaká betonová plocha v Praze proměnila v umělecké plátno. Jeho graffiti bylo rozpoznatelné na první pohled, namísto obligátních roztékajících se písmen připomínala spíše cvičení z geometrie. Brzy přišla na řadu další fáze – trojrozměrná graffiti. Podivné ježaté struktury se objevovaly tu či onde, jeden čas například na trávníku před Rudolfinem. A samozřejmě také sádroví kubističtí dráčci pošklebující se na chodce z různých domovních nároží. Umělecky jej ovlivnily i pobyty v New Yorku, kde se s kamarády pokoušel sprejovat na vlaky, ale kde byl také zadržen policií.

Časem se začal Point vytrácet a stále více bylo slyšet o Janu Kalábovi. Z pouličního „výtržníka“ se stal seriózní výtvarný umělec, ostatně absolvent AVU, takže i s diplomem. Zájem o jednoduché geometrické formy zůstal, jen je čím dál více oprošťuje od všeho nepotřebného. V posledních letech je fascinován kruhy, průniky kruhů, kruhovými výsečemi v prostoru a nejrůznějšími barevnými škálami.

Nyní vychází tomuto výtvarníkovi první knižní monografie s textem Petra Volfa, který sleduje jeho vývoj již léta. Zatímco v knize najdeme průřez celou Kalábovou tvorbou včetně raných graffiti, na výstavě v Trafo Gallery se návštěvník setká pouze s nejnovější tvorbou. Volba tohoto prostoru není nijak náhodná; Kaláb byl jedním ze zakladatelů této kultovní platformy pro mladé umělce, která v současné době našla přístřeší v areálu Holešovické tržnice.

NAPSAT KOMENTÁŘ