Magazín MIXÉR

„MIXÉR jsme dlouhá léta vydávali vlastními silami v podobě PDF souboru, který jsme posílali našim zaměstnancům. S tím, jak se postupně rozšiřovaly naše obchodní aktivity, jsme si řekli, že chceme dále posunout i náš vlastní magazín,“ osvětlila důvody rozhodnutí vydávat tištěný magazín Petra Kůlová, marketingová ředitelka CIMEX. „Magazín je pro nás příležitostí přiblížit našim zákazníkům a obchodním partnerům svět Cimexu. Neděláme to ale násilnou formou nějakého firemního katalogu. Rozhodli jsme se jít cestou lifestylového časopisu,“ dodala Kůlová.


Vydává

Premium Media Group a.s.
Na Perštýně 2
110 00 Praha 1

pro společnost

Cimex Ivest s. r. o.
Na Pankráci 1062/58
140 00 Praha 4

Marketingová ředitelka:
Petra Kůlová
petra.kulova@cimex.cz

Redakční rada:
Petra Kůlová, Jarmila Kudělková

Registrace MK ČR E 22564.

Periodicita:
pololetník

Vychází v ČR.
Žádná část nesmí být reprodukována ani jinak užita bez předchozího písemného souhlasu.
V případě zájmu o další informace kontaktujte redakci.