Největší částí Pražské památkové rezervace je oblast Praha 1. Najdeme zde mix různých architektonických slohů a stylů. Majestátní domy jsou jako drahé kameny v pomyslné architektonické koruně hlavního města. Je jím i dům číslo popisné 31 v Petrské ulici.

embassy_prague_hotel_chodba-1embassy_prague_hotel_nadvori_noc-2V místě dnešní ulice Petrská bývala ve 12. století osada Poříč. Jméno získala kvůli blízkosti Vltavy. V rozmezí 15.−18. století pak byla známá jako Petrská čtvrť. Původně řemeslnická oblast se v průběhu dějin proměnila v rezidenční oblast. „V roce 1880 žilo v Petrské čtvrti 9260 lidí. V 19. století měla Petrská čtvrť z tehdejší Prahy nejvyšší podíl dělnických profesí,“ píše Pavel Novotný ve své knize Petrská čtvrť dům od domu. Tehdy byla třetina obyvatelstva německá. To se nezměnilo ani po první světové válce. Zásadní změna, která ovlivnila složení obyvatelstva, nastala až po druhé světové válce. Němce a Židy nahradili obyvatelé z jiných pražských čtvrtí a přistěhovalci z venkova. „Tato poválečná vlna nových obyvatel vyvolala nedostatek bytů a po převzetí moci komunisty, kdy došlo k plošnému znárodňování domů, byly velké byty administrativně děleny na menší, čímž zákonitě došlo k snížení kvality bydlení a nevhodnými úpravami k znehodnocení celých domů,“ uvádí Novotný.

embassy_prague_hotel_pokoj_double_twin-31První polovina 20. století byla dobou nenahraditelných ztrát na mnoha renesančních domech, barokních palácích a kostelích. Ani pád režimu v roce 1989 bohužel neznamenal pro architektonicky cenné stavby přijatelnou změnu. Řada domů byla v té době přestavována na komerčně využitelné prostory, což vedlo k odlivu lidí. Ve velkém byly zastavovány vnitrobloky, které byly podle Novotného pro Petrskou čtvrť typické. Petrská ulice, jež spojuje Petrské náměstí s Těšnovem, kde až do roku 1985 stával komplex novorenesančních budov vlakového Denisova nádraží, je dnes klidným místem. Sousedí tu vedle sebe starobylé domy a novostavby. Z doby románské v okolí Petrské ulice najdete například kostel svatého Petra na Poříčí, postavený ve 14. století s gotickou zvonicí. Kostel stojí jen pár kroků od Biskupského dvora s novorenesanční farou z konce 19. století.

Ve stylu novorenesance byl navržen také činžovní dům, dnes číslo popisné 31. Dům byl postaven v letech 1879−1880. Architekt Alfred Kirpal, který byl žákem Karla Wiesenfelda, jenž ovlivnil většinu českých architektů té doby, na projektu rezidenčního domu spolupracoval s Alešem Linsbauerem.

embassy_007
Hlavním záměrem rekonstrukce byla komplexní obnova a rehabilitace celé stavby. V celé své kráse byla obnovena fasáda do Petrské ulice.

Nebyla to jejich první společná práce. Na svém kontě již měli například Královskou vilu v Karlových Varech. Linsbauer se na počátku 60. a 70. let 19. století podílel na stavbě Haasova obchodního domu, prvního svého druhu v Praze. Dům č. p. 31 byl v roce 1994 necitlivě přestavěn na kanceláře. „Dům postrádal identitu, nezaměnitelnost a dobré jméno,“ vysvětluje projektový manažer Cimex Invest Martin Kroupa, proč se rozhodli pro rekonstrukci. „Chtěli jsme zásadním způsobem změnit statický charakter dané lokality.“

V interiérech byly zrestaurovány umělecko-řemeslné detaily v podobě štukových výzdob a kazetových parket. „Tyto detaily dnes domu dodávají výraznou a nezaměnitelnou podobu,“ říká Kroupa. Dům byl rekonstruován ve stylu art deco za účelem pozdějšího hotelového využití. Dnes je zde čtyřhvězdičkový hotel Embassy.

Historická budova byla následně propojena s novostavbou, která vznikla dostavbou domu číslo popisné 29. Původní objekt vznikl z dílny postavené v roce 1883, která byla následně několikrát přestavována a dostavována. Podoba před dostavbou vycházela z adaptace v roce 1928. Objekt má nepravidelný půdorys a obsahuje jedno podzemní a pět nadzemních podlaží. Suterén a přízemí jsou zastropeny valenými klenbami. Západní průčelí je otevřeno směrem od Helmovy ulice s průhledem na Petrské náměstí. Dům byl využíván jako administrativní budova. Investor se v tomto případě rozhodl pro rekonstrukci suterénu s historickými prvky a výstavbu zcela nové budovy pro hotelové využití. Nová a historická část, byť každá jiného stylu, spolu tvoří velmi zajímavý, synergicky působící celek.

Novorenesanční budova z roku 1880 byla upravena ve stylu art deco, kterému je přizpůsoben současný interiér hotelu
Novorenesanční budova z roku 1880 byla upravena ve stylu art deco, kterému je přizpůsoben současný interiér hotelu

EA Hotel Embassy Prague ****
Petrská 31, Praha 1

Rezervace:
Tel.: 271 090 832
E-mail: fitemb@euroagentur.cz

Recepce:
Tel.: 221 871 111
E-mail: embassy@eahotels.cz

NAPSAT KOMENTÁŘ